Upprop: Hållbar besöksnäringsutveckling kräver en starkare samordning

Hållbarhet måste tas på allvar när vi utvecklar Sverige som destination. Deltagarna i konferensen Green Tourism Camp Scandinavia i Sigtuna efterfrågar en minister med ansvar för en hållbar besöksnäringsutveckling och en starkare samordning på det nationella planet. Allt till nytta för en växande näring.

Det finns en tydlig ambition att svensk turism ska utvecklas på ett hållbart sätt. Vi är många som på alla nivåer arbetar för detta. Idag tas flera initiativ, men i avsaknad av en tydlig strategi har delarna svårt att bidra till helheten. Ingen har tydligt fått uppdraget att ta på sig ledartröjan. Vi saknar det och det brådskar.

Vi ser gärna att man lyfter frågan om hållbar besöksnäringsutveckling på det politiska planet. Vi efterfrågar en minister med ansvar för dessa frågor. Men vi ser även att ett tydligt uppdrag att arbeta med hållbar destinationsutveckling för Sverige måste utdelas. Vi behöver gemensamma strategier för ett gemensamt ansvarstagande.

Det är en skyldighet vi har som en växande bransch, men även en möjlighet vi inte har råd att låta gå oss förbi. Med en sammanhållen strategi kan vi tillsammans bidra till att Sverige blir en förebild för hållbarhet i världen, där hållbarhet är en integrerad del i utvecklingen av Sverige som destination och besöksmål och inte stannar vid – som det kan riskera att bli, en parallell nischfråga.

Under ”icke-konferensen” Green Tourism Camp Scandinavia i Sigtuna har hållbar utveckling inom turism, möten och events diskuterats. Under två fullspäckade dagar delades frågeställningar och kunskap. Destinationer, organisationer, företagare, forskare och studenter fanns representerade, alla med ett gemensamt intresse att på allvar lyfta hållbarhetsfrågorna som en strategisk utvecklingskraft inom världens kanske snabbast växande näring.

På agendan stod frågor som: Hur bör vår bransch arbeta med hållbarhet om 15 år? Utveckling av hållbara evenemangsstäder. Hur kan besöksnäringen bidra till att klimatmålen nås? Hur kan besöksnäringen bidra till en bättre integration? Vad är en miljövänlig transport? Flygets omställning, transporter – hur hjälper vi till att skapa och stötta goda initiativ? Hur bidrar besöksnäringen till att påskynda en nödvändig omställning? Vad är destinationsbolagens roll och möjligheter för en hållbar utveckling? Best practises, hur kan vi påverka i vardagen?

Vid en avslutande session diskuterades vem som tar ansvar för en hållbar besöksnäringsutveckling på det nationella planet. Och här ser vi alla en utmaning.

Som en växande bransch har vi en skyldighet att agera på ett ansvarsfullt sätt. För att säkerställa att Sverige blir drivande inom hållbar besöksnäringsutveckling efterfrågar vi politisk vilja och tydliga gemensamma mål. Vi behöver en ansvarig minister och vi behöver en gemensam nationell strategi. Och vi behöver ha mod att lägga konkurrens åt sidan och generöst dela kunskap i forum som Green Tourism Camp Scandinavia. Allt för att skapa verktyg för att agera.

Andreas Olsen, Hotell Kristina
Angelika Wernersson, Västmanlands Kommuner och Landsting
Anna Hegethorn, Smålands Turism AB
Anni Silfver, Destination Sigtuna AB
Björn Arvidsson, Razormind
Björn Jonzon, Stora Brännbo
Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna AB & GMIC Sweden
Caroline Strindmar, Yasuragi
Cecilia Frank, Visit Skellefteå
Dan Jonasson, Region Västerbotten
Dennis Zalamans, Södertörns Högskola
Ellen Flodin, Destination Sigtuna AB
Emma Mancilla, Stockholmsmässan AB
Gisela Norén, Visit Roslagen
Gustav Onn, Södertörns Högskola
Helena Robling, projektledare Hållbara Restauranger
Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB
Jenny Dingertz, Wenngarn Restaurang & Event AB
Jens Johansson, U&We
Jeppe Klockareson, Fair Travel
Joakim Ritzén, Linköping Konsert & Kongress
Kajsa Sahlin Resare, Fores
Karin Mäntymäki, Stockholms Visitors Board
Kristin Lundén, Münchenbryggeriet Event och Konferens
Lena Andersson, Sigtunahöjden
Lilian Brunell, Svenska Resebyråföreningen, SRF
Lotta Boman, Sigtunahöjden
Lovisa Källmark, Fores
Petra Löfås, Svenska Mässan & Gothia Towers
Sara Sundquist, Visita
Simon Strandvik, Greentime AB
Sylvia Nylin, Svenska Möten

Lämna en kommentar