Vi beräknar vår klimatpåverkan

Sedan initiativet togs av Destination Sigtuna, att tillsammans med besöksnäringen arbeta för att skapa en hållbar destination, har miljöfrågorna fått stort utrymme bland verksamheterna. För tredje året i rad beräknas klimatpåverkan från de deltagande hotell- och konferensanläggningarnas energianvändning, egna transporter och tjänsteresor. 

Sedan 2009 arbetar 13 av destinationens hotell- och konferensanläggningar aktivt efter en handlingsplan för att minska och klimatkompensera utsläpp. Bland annat har ett skogsprojekt i Malawi bekostats, där 8000 planterade träd skall stå som kompensation för utsläpp. Sigtuna är därmed den första destinationen i Sverige som beräknar klimatutsläpp samt arbetar aktivt efter en handlingsplan för att minska utsläppen av klimatgaser. 2011 blev samarbetet uppmärksammat genom att vinna utmärkelsen Ecologistic Award.

Samarbetet har även fått hotell- och konferensanläggningarna att se över vilka åtgärder som kan genomföras för att minska klimatpåverkan. Under 2011 bytte Sigtunastiftelsen sin sista kvarvarande oljepanna mot fjärrvärme, och Ibis Hotel Arlanda installerade bergvärme samma år i samband med en helrenovering. Destination Sigtuna genomför i nuläget en installation av bergvärme på Drakegården. Totalt har klimatpåverkan från samarbetsparterna minskat med 7 procent jämfört med föregående år. De pågående investeringarna förväntas ge både betydligt lägre elkostnader samt mindre miljöpåverkan framöver.