Äkta klimathjältar planterar träd

När jag packade för att åka till Malawi för två veckor sedan hade vårt hotellnätverk i Sigtuna arbetat med klimatkompensation i fem år och med trädplantering i Malawi tillsammans med Clinton Foundation i tre år. Ett fantastiskt samarbete som lett till att vi i Sigtuna bidragit till att det planterats ca 9 000 träd per år.

Och fram till denna resa har det handlat mycket om just det – klimatkompensation, ton Co2 och träd. Nu är jag hemma igen och inser att det handlar om så mycket mer. Det handlar även om människor och vad vi måste göra tillsammans.

Det var ingen slump att hotellen runt Sigtuna och Arlanda ville arbeta med Malawi. Detta land i sydöstra Afrika har på 50 år vuxit fyrfaldigt, från ca 4 miljoner till 16 miljoner invånare. Ca en miljon av barnen har förlorat en eller två föräldrar. Aids har drabbat landet. Och medelåldern ligger något över 16 år. Nära 85 procent av befolkningen bor på landsbygden. Det är ett kraftigt tryck på jorden. Här lever man ur hand i mun.

Clinton Foundation har engagerat sig i Malawi och när Bill Clinton besökte Stockholm i juni konstaterade han att det inte finns några klimatskeptiker i Malawi. Här ser man förändringarna, men man vet kanske inte alltid varför.

På plats i Malawi inser jag hur rätt han har. Klimatförändringarna är påtagliga. Det är torrt. Vi ser två kvinnor som bär vatten på huvudet, över en bro som byggt över en nu uttorkad flodfåra. Avskogningen är i det närmaste total.

Träd behövs! För att binda den odlingsbara marken och för att minska vattenavrinning och avdunstning. Träd ger skugga och sänker marktemperaturen, de ger djur och natur en chans. Och de binder koldioxid.

Men hur ber man världen kanske fattigaste folk att börja plantera träd och ta hand om dessa i åratal till dess att träden bär frukt eller kan användas till virke? Ja, det går naturligtvis inte. Och det är här Plan Vivo kommer in. Det är ett sätt att redan från första stund ersätta bönderna för deras arbete med trädplantering, vare sig det gäller att plantera träd runt odlingslotter för att skydda dessa, plantera fruktträd eller att bedriva skogsbruk.

Vi får åka med Walker Morris och Austin Ngwira från Clinton Foundation till två av byarna där det pågår projekt som vi stödjer. Det märks tydligt att man har samarbetat i sju år och att samarbetet är långsiktigt och respektfullt upplagt. Hela byn är engagerad. Män såväl som kvinnor. Här finns ingen el, men väl en kännedom om de klimatförändringar man erfar och här besitter man en kunskap om sambanden.

I centrum står en plantskola där man gemensamt driver upp trädplantor. Snart kommer regnen och då ska årets plantor ut.

Vi får åka ut på åkrarna och ta del av en mycket kunskap, livsöden och berättelser.

Vi möter en familj som planerat 900 träd i s.k. boundary farming, dvs har planterat träd runt odlingslotter. Marken skyddas och för ersättningen som betalas ut har denna familj investerat i ett hus som ska stå klart innan regnen kommer. Planlösningen för huset har man gjort själv och det är en stor förändring för familjen som består av sex personer. Vid nästa års utbetalning hoppas man kunna byta ut husets grästak mot ett plåttak.

IMG_5422

Vi möter Mary som har en s.k. wood lot, dvs. bedriver småskaligt skogsbruk. Nu planerar hon för nyplanering. Allt står klart inför regnperioden.

Först har hon identifierat mark som passar för trädplantering, sedan grävt de halvmeter djupa gropar hon ska plantera i. Hon har delat upp den uppgrävda jorden i två högar; det översta lagret och det understa. Vid plantering läggs överlagret i botten, då det innehåller mest näring. Här saknas nämligen naturgödning i stor utsträckning, vilket kan bero på att Malawi inte har så mycket kreatur. Statistiken visar att Malawi är det land i Afrika som har minst antal kor per invånare.

Mary har arbetat med detta sedan starten. Vi får även se hennes mer uppväxta träd. Och för den ersättning hon fått har hon bl a investerat i en radio. En liten sak för oss kanske, men en stor sak här som öppnar och vidgar vyer. Och så har hon fått möjlighet att köpa en get och nya plantor.

IMG_5470

När vi väl kommer tillbaka till en av byarna slår vi oss ner i skuggan under ett majestätiskt gammalt träd. Här möter vi fler småbrukare som vill dela sina berättelser. Jag berörs särskilt en stolt kvinna som reser sig upp inför säkert 200 personer och berättar att avtalet hon har med med Clinton Development Initiative om  trädplanering har lett till att hon nu känner sig som en affärskvinna. Och att hon tjänat pengar som gör att hennes barn kan gå kvar i skolan efter grundskolan.

IMG_5516

Och så vänder hon sig till oss och avslutar: jag har inte mycket att säga, förutom att fler vill vara med och arbeta med trädplantering, men alla får inte möjlighet. Så det enda jag egentligen vill be er om är att fortsätta att stödja och bidra med pengar till trädplanteringsprogrammet.

Och här har vi de verkliga hjältarna. Vi bidrar med pengar – det har vi råd med. I byarna i Malawi bidrar man med engagemang och hårt arbete för att vår värld ska få en chans att bli lite bättre.

Jag bär med mig kvinnans önskan och gör om den till en uppmaning.

Var med och ni också!

Klimatkompenserar ni redan? Se till att fler hänger på.
Och klimatkompenserar ni inte? Börja nu!

Jag är stolt över Sigtuna hotellnäring som är med och bidrar. Och kan Sigtuna, så kan man i Stockholm, Jönköping, och varför inte i min gamla hemstad Borlänge också, såväl som på så många fler platser i vårt avlånga land. Vi utmanar er alla!

/Camilla Zedendahl, vd
Destination Sigtuna

Är det någon som undrar rent praktiskt hur man gör? Hör bara av er! Vi berättar gärna mer. 
Vill du få svar på frågor om Sigtunas klimatarbete: Klicka här.
Vill du läsa mer om Clinton Development Initiative: Klicka här.