1,2 miljoner koppar ekologiskt kaffe

När man är många, gör små ändringar stor skillnad. Så löd tanken när vi insåg vilken värdefull effekt omställningen till ekologiskt kaffe har på både djur, natur och människor. Därför tog vi ett gemensamt beslut att servera ekologiskt kaffe på alla anläggningar inom Destination Sigtuna.

I Sverige är vi bra på att snappa upp trender. Inte minst när det gäller kaffeutbud. Kanske är det en av anledningarna till att vi ligger i topp när det gäller kaffedrickande. Av all världens kaffe konsumerar vi tillsammans en hel procent. I Sigtuna är utvecklingen densamma. Under 2011 serverade hotellen i Destination Sigtuna över 1,2 miljoner koppar kaffe. Initiativet, att byta ut det vanliga kaffet till ekologiskt har därmed en stor betydelse i vårt miljöarbete.

Omställningen till 1,2 miljoner koppar ekologiskt kaffe leder nämligen till…

… en förbättrad ARBETSMILJÖ för lantarbetarna

… ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD. Det kan t.ex. leda till en tiodubbling av antalet fågelarter i kaffeodlingen.

… att lika mycket mark som 20 FOTBOLLSPLANER ställs om till ekoproduktion

… MINSKAD ÖVERGÖDNING då 49 200 kg organiskt avfall komposteras och används som gödsel istället för att dumpas i naturen.

… MINSKAD ANVÄNDNING av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel (motsvarande 1 600 kg handelsgödsel och 163 kg kemiska bekämpningsmedel)

Lämna en kommentar