Nu släpper vi statistiken

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Destination Sigtuna visar det sig att bara en av tio har god kunskap om palmolja.

Bara hälften av svenskarna vet vad palmolja är. Endast en av tio har god kunskap om palmolja. När det gäller kunskap om RSPO-certifierad* palmolja är siffran ännu lägre – endast två av hundra känner till den.

Åldersgruppen 18-29 år svarar i högre grad (17 %) att de vet en hel del om Palmolja.

De som bor i Glesbygd säger oftare (40 %) att de Har hört namnet men inte vet vad det är.

Fler i Västsverige (45 %) anger att De vet ungefär vad det är.

En av fyra menar att det är oacceptabelt med palmolja i produkter som kosmetik, djurfoder och biodrivmedel. Män svarar i högre grad att det är Delvis Acceptabelt (28%).

Fler kvinnor svarar att det är Oacceptabelt (30%).

En av tre tycker det är oacceptabelt med palmolja i matvaror. Män svarar i högre grad att det är Delvis Acceptabelt (24%). Fler kvinnor svarar att det är oacceptabelt (36%).

Sex av tio skulle reagera positivt om restauranger enbart använde certifierad palmolja eller palmoljefri mat.

Läs mer här:

Novus rapport om kännedom kring palmolja 2013

Novus statistik om kännedom kring palmolja 2013

Idag den 2 juli kl.17.00 presenteras undersökningen på briggen Tre Kronor under Almedalsveckan i Visby. Presentationen följs av en paneldiskussion med Mattias Klum, filmare och fotograf, Gunhild Stordalen, läkare och ordf. Stordalen Foundation & GreeNudge, Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, Karin Åström, vice ordf. Naturskyddsföreningen, AnnaLena Norrman, Miljö- och kvalitetschef Martin & Servera, Louise König, Hållbarhetschef KF/Coop

 

Lämna en kommentar