Bild 1 av 1

Om nätverket

Nytänkande är ingenting nytt i Sigtuna. Redan för 1000 år sedan var Erik Segersäll sin tids store visionär när han lät bygga Sigtuna. Sedan dess har staden präglats av möten och samarbete mellan människor.

Idag möter vi nya utmaningar. Påfrestningen som miljön, både lokalt och globalt, utsätts för är stor. Som hemkommun åt Arlanda flygplats och som Sveriges fjärde största hotelldestination har vi ett extra ansvar. Många av oss har arbetat länge med hållbarhetsfrågor, var och en för sig, Arlandas miljöarbete är världsledande. Sigtuna kommun är en Fairtrade City. Sedan 2009 samarbetar besöksnäringen kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans gör vi skillnad.

Genom vårt engagemang har vi skapat en hållbarhetsplan kring miljöfrågor. Engagemanget är långsiktigt. 2011 vann samarbetet utmärkelsen Ecologistic Award. I december 2013 nominerades vårt arbete till the TRIP Award – rese- och turistnäringens årliga pris till framgångsrika företag och duktiga entreprenörer. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp-100 mest hållbara destinationer.

Minska våra avtryck
Tillsammans beräknar vi årligen våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för dessa genom trädplantering i Malawi. Och sedan vi upptäckt att Fortum Värme val av bränsle påverkar våra utsläpp negativt, för vi självklart en dialog med Fortum om saken.

Vi har satt upp och erbjuder gratis laddplatser för elbilar vid våra anläggningar så att våra gäster tryggt kan ta elbilen hit.

Vi är vad du äter
Vi ser mat som en viktig del i vårt erbjudande till våra kunder. Vi bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Av en del av honungsskörden brygger vi eget mjöd. Dessutom har vi beslutat att de 1,9 miljoner koppar kaffe vi årligen serverar ska vara ekologiskt. Självklart serveras nu ekologisk mjölk härtill. Sommaren 2013 startade nätverket en palmoljejakt, för att tillsammans söka minska användningen av palmolja i mat.

Vi hoppas att initiativen väcker intresse och inspirerar flera destinationer att följa efter. Ju fler vi är, desto större blir effekten.

Tillsammans är vi 12 hotell
Våren 2013 skev medverkande hotell & konferensanläggningarna tillsammans med Destination Sigtuna under ett avtal genom vilken vi stakade ut vägen för de närmaste tre åren. 2016 förnyades överenskommelsen som nu gäller ytterligare tre år. Se överenskommelsen här.

Under åren har arbetet fortsatt. Grunden är klimatberäkningarna. Vi kan se att arbetet gett effekt. Trots en ökning av hotellövernattningar, minskar vi vår klimatpåverkan. Kompensationen är viktig för oss och under 2014 mötte vi president Bill Clinton som vi samarbetar med runt trädplantering i Malawi. Vi planterar årligen ca 9 000 träd och i november var vi på plats i Malawi för att se hur planteringen går till, eller kanske mer – för att möta de klimathjältar som på plats gör jobbet.

Vi har utökat vårt gemensamma ekologiska sortiment till att omfatta även ekologiska bananer.

Våra kreativa kockar
Svinn är en viktig fråga för alla, så även för oss. Vi måste visa respekt för vår natur och för våra resurser. När vi nu uppmärksammat att värphöns bränns istället för att ätas, agerar vi tillsammans för att återupprätta hönan. Runt om Sigtuna och Arlanda har vi provlagat ekologisk höna. I februari 2015 lanserade vi vår gemensamma receptsamling, genom vilken vi ville visa hur god en höna kan bli. Sjävklart delar vi med oss av recept och hoppas att fler ska inspireras att följa efter.

I april 2015 stod vi gemensamt värd för Sveriges Museers Vårmöte. Här diskuterades museets roll som ett nav i demokratin. Demokratifrågor och yttrandefrihet är viktigt för oss. Dessutom engagerar vi oss i ungas läsning – även detta som ett viktigt demokratiskt verktyg. Därför arbetar vi bl a även med Sigtuna Litteraturfestival.

Påverkan genom dialog och efterfrågan 
Just nu tittar vi mycket på vår omvärld och våra leverantörer. Kan vi vara med och påverka dem? Ett viktigt steg i tog vi i november 2015 genom att som första hotelldestination ställa oss bakom initiativet Nollzon. Genom detta ställningstagande uppmanar vi taxibranschen att ställa om sina bilar till elbilar. Vi har kontaktat taxibolag och vi ser att dialog ger effekt.

Därtill har vi nu inlett ett samarbete med Fly Green Fund för att hjälpa till att bidra till omställningen till mer hållbara flygbränslen. Ett viktigt såväl som intressant initiativ.

Arbetet går vidare
Sigtuna och Arlanda är en mötesdestination. Självklart vill vi vara med och skapa och testa nya mötesformer. 2013 importerade vi ett nytt möteskoncept till Sverige efter kontakt med kollegor i Tyskland. Destination Sigtuna hade just fått möjlighet att skypa in på en s.k. BarCamp i Tyskland och vi kände genast att detta vill vi testa på den svenska besöksnäringen. Mötesformen BarCamp passar nämligen särskilt bra när man ska diskutera besöksnäring och hållbarhet. Vi som arbetar med hållbarhet behöver bygga nätverk och dela kunskap och under en BarCamp sker just detta. Alla deltar på lika villkor, agendan är inte satt i förväg, det finns inga key-note speakers utan samtalet utgår helt ifrån deltagarnas frågor.

I maj 2016 samlade vi branschen till den tredje upplagan av Green Tourism Camp Scandinavia. Representater från norr till söder och från olika delar av Svensk besöksnäring delade kunskap under två intensiva dagar under en s.k. BarCamp.  Diskussionerna mynnade ut i ett upprop om att vår bransch behöver en starkare nationell samordning för att mer effektivt kunna driva hållbarhetsfrågorna. Uppropet kan du läsa här. En debattartikel publicerades även i Dagens Nyheter där vi uppmanade regeringen att ta turismen på allvar och ta fram en nationell strategi för en hållbar svensk besöksnäring.

En godare jul
Under 2015 startade vi ett särskilt kocknätverk och under vintern 2016 tog de fram sina bästa recept för att minska svinnet från julbordet i receptsamlingen ”En godare jul”. Vi för en dialog med Matin Servera för att bidra till att det ska vara lätt att göra rätt. Dvs. hur kan en stor aktör som Martin Servera underlätta för oss att handla ekologisk och palmoljefritt i deras kanaler.

Ja, vi försöker hela tiden ta nya steg för att tillsammans göra skillnad!