Vi växer snabbast i landet – siffrorna för 2014 klara

Sigtuna är den kommun som ökat mest i antalet gästnätter 2014. Detta i en jämförelse med Sveriges 15 största hotelldestinationer. Under året ökade antalet gästnätter med 109 250 till totalt nästan 800 000, vilket innebär en ökning med 15,9 procent under 2014 jämfört med 2013.

Sigtuna har ett unikt läge och ett stort antal hotell- och konferensanläggningar som håller hög kvalitet i service och utbud. Med Arlanda flygplats i kommunen, samt de goda kommunikationer SJ, SL och E4:an utgör, är det enkelt att sig hit. Inte konstigt att vi växer. Ökningen är ingen tillfällighet, även 2013 ökade antalet gästnätter i Sigtuna med 16 procent från 594 500 övernattningar till 688 000. Intresset för Sigtuna som besöksmål märks även på den digitala besöksstatistiken där antalet besök gick upp med 24 procent (ca 238 000 besök) under 2014.

Viktigt för oss, med positionen som Sveriges fjärde största hotelldestination och den snabbast växande i en växande bransch, är att arbeta för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. Därför samarbetar vi runt hållbarhetsfrågorna.

Både svenska och utländska övernattningar ökade i nästan samtliga regioner i Sverige under 2014. Ökningen var störst i storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Totalt blev det 56,6 miljoner övernattningar i Sverige under 2014, en ökning med två och en halv miljon eller 5,3 procent jämfört med året innan. I Stockholm ökade antalet gästnätter med 6,7 procent till 11,8 miljoner gästnätter.

Övriga siffror 2014:

Topp tre destinationer:
enligt preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), vid en jämförelse av Sveriges 15 största hotelldestinationer

Sigtuna, +15,9 procent, en ökning med 109 250 gästnätter, totalt 798 402 gästnätter 2014
Umeå, +12,6 procent, en ökning med 60 954 gästnätter, totalt 543 353 gästnätter 2014
Uppsala +12,1 procent, en ökning med 65 335 gästnätter, totalt 606 823 gästnätter 2014

Sigtuna är Sveriges fjärde största hotelldestination efter Stockholm, Göteborg och Malmö

Passagerarantalet på Arlanda har ökat med drygt 1,7 mijloner passagerare, från 20,7 (20 681 554) resenärer 2013, till 22,4 (22 443 272) resenärer år 2014.

Lämna en kommentar