Vi planerar och organiserar

Bakom BarCampen står Destination Sigtuna i samarbete med GMIC Sweden. Men bakom varje organisation står människor. Och vi som engagerat oss i att BarCampen ska genomföras är:

Jeppe Klockaresson, Fair Travel
Jeppe KlockaresonResandet har varit en passion under hela livet och har definitivt format mig som person, där ett aktivt och informerat resande är den bästa utbildning som kan erbjudas. Jag började på allvar resa runt i världen med väskan på ryggen direkt efter gymnasiet. Med en romantisk bild av världens alla paradis, kulturer och sevärdheter erbjöds många fantastiska upplevelser som också öppnade ögonen och påvisade att det finns en baksida med turismen. Resandet var inte alltid så fantastiskt och det fanns tydliga exempel på hur turismen faktiskt i många fall förstörde paradisen.
 
Med nästan 1,2 miljarder internationella resenärer är turistnäringen det största affärsområdet i världen och bidrar med 9,5% av världens BNP samtidigt som turistnäringen ansvarar för 1 av 11 arbetstillfällen runtom i världen. Vi reser för att besöka och utforska främmande kulturer, vacker natur och orört djurliv. Men antalet turister fortsätter att öka med en växande omsättning, men där vinsterna tycks minska och de negativa effekterna bli tydligare på och runt destinationerna. Utvecklas den globala turistnäringen på ett hållbart sätt för att bevara alla de saker som vi vill uppleva och de platser vi vill besöka? 
 
Jag har jobbat med dessa frågor i över tio år och har en bakgrund som VD på Basecamp Explorer Sweden och som Produktchef på STA Travel Nordic. Sedan 2010 driver jag Fair Travel på heltid, där man erbjuder expertis inom hållbar turismutveckling till en rad kunder över hela världen, genom sälj- och marknadsföringssupport, utbildning, föreläsningar, projektarbete, produktutveckling och reseförmedling. Jag sitter även med som styrelseledamot i Svenska Ekoturismföreningen och är Ordförande i Ledningsgruppen för branschinitiativet Sustainable Tourism Management, som är en kompetensbyggande distansutbildning för aktiva inom turism, resor och hospitality.
 
Fair Travel anser att ansvarsfull turism inte bara erbjuder ett sätt för turistnäringen att positivt bidra till en mer hållbar värld, men också en mer givande och unik semesterupplevelse. 

Petra Löfås, Hållbarhetsansvarig Svenska Mässan & Gothia Towers, vice ordförande GMIC Sweden

Petra Löfås[1]Som hållbarhetsansvarig på Svenska Mässan och Gothia Towers har jag sett mötes- och eventbranschen växa in i ett hållbart tänk och agerande. Jag har också sett kunderna uppskatta resultatet och visat en vilja om att ha mer. Jag är övertygad om att hållbarhetsperspektivet behöver finnas med på agendan och genomsyra våra beslut för att vi på bästa sätt skall kunna ta vårt ekonomiska, ekologiska och samhälleliga ansvar. Det ger oss möjligheten att göra det vi är bäst på – att skapa förutsättningar för värdeskapande möten.

Vi har kommit en god bit på vägen i vårt hållbarhetsarbete men vi har mycket mer att ge. Under de närmsta åren tror jag att fler företag kommer att arbeta aktivt med hållbarhet och använda det för att stärka sina varumärken och driva sin försäljning. Många av oss är redan igång. Men vi kan bli fler.

Camilla Zedendahl, vd Destination Sigtuna & ordförande i GMIC Sweden

Destination Sigtunas Parnterdag 2014Sedan 2009 driver Destination Sigtuna ett nätverk där besöksnäringen i Sigtuna arbetar kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision: att tillsammans göra skillnad. Samarbete är nyckeln. Jag tror att det är helt nödvändigt att vi vågar lägga konkurrens åt sidan, dela kunskap och ta gemensamma steg framåt. Och här har vi inom besöksnäringen ett särskilt ansvar. Först och främst har alla ett ansvar för sin egen verksamhet. Sedan har vi ett gemensamt ansvar att i en växande näring tillse att utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Dessutom har vi här en möjlighet att både visa vägen och ligga i framkant och – vilket är nog så viktigt, kan vi bidra genom att skapa de mötesplatser som krävs för att vi ska kunna mötas och fatta beslut om hur vi möter framtidens utmaningar. 

I Sigtuna samarbetar vi för att inspirera varandra och andra till handling. BarCampen är en viktig del i detta arbete.

Lämna en kommentar