Vi måste fortsätta prata palmolja …

2012 fick vi upp ögonen för palmoljans skadliga effekter. Inte många kände till dessa.

Men när vi gick ifrån okunskap till kunskap kände vi genast att med kunskap följer ansvar. 2013 fattade Sigtuna och Arlandas hotell – som första destinationen, ett gemensamt beslut att helt ta bort palmolja, alternativt konsekvent välja certifierad palmolja, i de matprodukter som serveras. Sigtuna kommun följde tätt efter och blev den första kommun att ställa krav på certifierad palmolja vid upphandling.

Besluten var lätt att fatta, men inte helt lätt att genomföra.

Palmolja dolde sig då bakom ”vegetabiliskt fett” i innehållsförteckningarna och det var ett rent detektivarbete att ta reda på vilka produkter som innehöll palmolja och vilka som inte gjorde det.

Vi har kommit en liten bit sedan dess. Vad gäller mat, kan vi nu läsa oss till om den innehåller palmolja via innehållsförteckningen. Dock är kunskapen om palmoljans effekter alltjämt mycket låg.

Vi behöver hjälpas åt att lyfta denna fråga. Fler måste ta ansvar och för att det ska ske måste vi sprida kunskap helt enkelt. För problemet har inte blivit mindre – tvärt om.

Vi behöver minska användningen av palmolja, det står klart. Vi behöver noga kontrollera vad vi köper. Sedan avstå helt!

Och väljer man ändå att köpa en produkt som innehåller palmolja måste vi hjälpas åt att se till att den är certifierad. Naturskyddsföreningen hjälper på ett bra sätt till att förklara RSPO-certifieringen. Här finns fakta och hjälp att få.

Klicka bara här.

/Camilla Zedendahl

Lämna en kommentar