Sigtunas palmoljeutmaning lyfts av Miljöaktuellt

Sigtuna utmanar besöksnäringen och kommuner runtomkring i Sverige. Något som Miljöaktuellt lyft idag. Detta står att läsa:

”Från och med imorgon börjar nya EU-krav att gälla som innebär att all palmolja i mat ska deklareras på förpackningen. I samband med det uppmanar Sigtuna kommun och stadens besöks- och hotellnäring andra kommuner och företag att ta steg för att upphandlad och inköpt mat endast ska innehålla certifierad palmolja.

Stadens besöksnäring Destination Sigtuna startade under hösten 2013 ett projekt för att hitta ocertifierad palmolja i mat och på så vis kunna fasa ut den. Idag jobbar 15 hotell tillsammans för att ställa tuffare krav på leverantörer. Kommunen har också tagit ett beslut om ett stopp för ocertiferad palmolja i upphandlad mat senast 2015. Enligt kommunen kostar det bara några kronor per år och kommuninvånare att byta till enbart certifierad olja.

”Samarbeta, ta egna initiativ och ställ krav på leverantörer och i upphandlingar för att säkra att Sverige blir först att ha enbart certifierad palmolja i maten. Först när livsmedelsgrossister och leverantörer känner trycket kommer de ställa krav vidare i leverantörskedjan.”, skriver Sigtuna kommun och dess besöks- och hotellnäring i en gemensam uppmaning.

De menar att det kommer bli lättare att jobba med kravställning i bland annat upphandling nu när det ändå måste redovisas vilka produkter som innehåller palmolja. Det kommer dock inte framgå av märkningen om oljan är certifierad eller inte.

Läs mer om de nya reglerna här.”

Lämna en kommentar