Sigtuna krokar arm med Plan Vivo i gemensam avsiktsförklaring utifrån FN:s utvecklingsmål

Det var ens stor ära för oss i Sigtuna att tillsammans med ZeroMission och Plan Vivo Foundation få stå värdar för en viktig internationell konferens. Valet av Sigtuna som plats var en följd av vårt nätverks engagemang i trädplantering i Malawi. Under 2015 har vi bidragit till att småbrukare på plats kunnat plantera ca 14 000 träd. Clinton Foundation driver projektet som följer Plan Vivos standard. Läs gärna mer här.

Konferensen samlade projektutvecklare från runt om hela världen samt representanter från ideella organisationer, akademin och svenskt näringsliv. Plan Vivo-certifierade skogsprojekt stod i fokus och hur dessa kan bidra till FN:s nya utvecklingsmål. Konferensen resulterade i en gemensam avsiktsförklaring som undertecknades av deltagarna. Den betonade vikten av investeringar i småbrukare och hållbar markanvändning samt innehöll ett åtagande från alla aktörer att inkorporera utvecklingsmålen i sina respektive verksamheter.

Självklart var detta något som Destination Sigtuna skrev under på.

(Vill du veta mer om konferensen? Klicka här.)

Lämna en kommentar