Sigtuna kommun i bräschen för spårbilar

Intresset för spårbilar växer och Sigtuna kommun vill nu pröva möjligheten att använda en sådan ny lokal kollektivtrafiklösning. En utbyggd spårbilstrafik skulle minska koldioxidutsläppen kraftigt.

I dag saknas helt spårbilssystem för officiellt bruk i Sverige. Det kan bli ändring på det i Sigtuna kommun. Närmare bestämt runt Arlanda. Airport City Stockholm, som är ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding AB, har arbetat fram en stadsbyggnadsstrategi som tar sin utgångspunkt i den levande urbana staden. En viktig del i stadens utbyggnad är den kollektivtrafikslinga som planeras i området. Tillsammans med Institute for Sustainable Transportation utreds nu frågan om spårbilar inom flygplatsstaden.

Nyligen medverkade Bosse Andersson, (C), ett av Sigtuna kommuns kommunalråd från den blocköverskridande majoriteten (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet), på konferensen Podcar City i Washington, USA. Där berättade han om den påbörjade utredningen om spårbilar inom Airport City Stockholm.

– Det krävs en mer hållbar trafiklösning och spårbilar kan vara en lösning på dagens och morgondagens utmaningar. Inte minst rör detta Arlanda där vi arbetar med att utveckla en levande flygplatsstad på ett hållbart sätt. Vi tror att vi måste börja agera lokalt och arbeta aktivt för att skapa en mer hållbar trafik- och transportplanering, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd, Pierre Cengiz-Edstrand (MP), kommunalråd och Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun.

– Efterfrågan finns och i Sverige har vi förutsättningar och kompetens för att utveckla klimatneutrala transportmedel. Det krävs dock ett brett samarbete mellan flera aktörer för att få till stånd en spårbilsutbyggnad. En utbyggd kollektivtrafik med hjälp av spårbilar har många fördelar. Att de miljöskadliga utsläppen minimeras är en av dessa fördelar, men även att bullernivån blir lägre jämfört med till exempel bussar, att tillgängligheten är högre än andra spårbundna system och att spårbilar har en mycket låg olycksrisk eftersom de är planskilda från annan trafik, fortsätter de.