Nestlé tackade Greenpeace – livsmedelsbranschen samarbetar kring palmolja

För en tid sedan arrangerade U&We ett möte kring komplexa leverantörskedjor där bland andra Camilla Zedendahl talade med utgångspunkt från arbetet som Destination Sigtuna genomfört kring palmolja. Idag hölls ett möte som arrangerades av de tre stora detaljhandelsskedjorna Coop, Ica och Axfood för att involvera hela deras leverantörsbas i sin strävan att uppnå en hållbar försörjning av palmolja. På mötet medverkade ett flertal stora aktörer såsom Unilever, Mondelez, Nestlé och Orcla samt miljöorganisationerna WWF, Naturskyddsföreningen och Greenpeace.

Miljöorganisationerna gav sin bild av vad som krävs och framhöll förutom en minskad avskogning också att de negativa sociala effekterna  måste minska. Det handlar om landrättigheter, lokala odlingssystem och sociala konflikter. De ser en positiv trend med flera stora palmoljeproducenter som antar bra policies och att det nu krävs ett fortsatt konsumenttryck för att policies ska övergå i verkliga förändringar och att andra palmoljeproducenter ska följa efter. Greenpeace och Naturskyddsföreningen framhåller också vikten av att minska efterfrågetrycket.

Cargill som är en stor palmoljeproducent gav sedan sin syn i frågan och följdes av branschföreningen Kemtekniska Förbundet.

Spännande var att Nestlé avslutade och då tog upp den kampanj som Greenpeace drev mot Kit Kat för några år sedan. Nestlé tackade Greenpeace för att de hade drivit kampanjen som verkligen fått upp deras ögon och gjort att de genomförde verkliga förändringar.

Ambitionen finns att till 2015 endast ha segregerad palmolja och att även inkludera produkter som smink, rengöringsmedel och schampoo mm. Utifrån deltagande verkar det finnas utrymme för att minst 90% av den volym som säljs av de 3 detaljhandelskedjorna kan uppnå ambitionen. Samarbete verkar ge resultat!

/Jens Johansson

Foto: © Gerard Til / Greenpeace

Lämna en kommentar