Klimatreduktion till Fly Green Fund

Sigtunas hållbarhetsnätverk investerar 93 120 kr i förnyelsebart biobränsle

För sjätte året i rad har de hotell- och konferensanläggningar som ingår i Hållbar Destination, Sigtunas hålbarhetsnätverk, minskat sin totala klimatpåverkan. Årets minskning är på 2,9 procent. Det framgår i en rapport framtagen av U&W på uppdrag av Destination Sigtuna. För att uppmärksamma arbetet konverterar Hållbar Destination sina totala C02-utsläpp till en summa i kronor och ören. I år uppgår den till 93 120kr och går till Fly Green Fund som arbetar med att ta fram förnyelsebart biobränsle för flyg.

Fly Green Fund är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom biobränsle.

Den inbetalning Hållbar Destination gör nu kommer innebära att Fly Green Fund kan köpa ca 3,6 ton hållbart biojetbränsle. Detta leder till en koldioxidreduktion, ur ett livscykel (LCA) perspektiv på ca 8,4 ton CO2, pengarna går dessutom till marknadsutveckling för att driva på efterfrågan av biojetbränsle samt till forskning och utveckling för att vi ska få igång svensk/nordisk produktion av biojetbränsle.

Fly Green Fund
Fly Green Funds vision är att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden. Av pengarna som kommer in via donationer från företags- och privatkunderkunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till marknadsutveckling samt att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

Vill du som privatperson klimatreducera dina egen flygningar kan du swisha till Fly Green Fund på 123 13141 37.

Mellan tummen och pekfingret så kostar bioflygbränsle för en timmesflygning 400 kronor för 100% bioflygbränsle, inklusive påslaget på 25% för stöttning av lokalproduktion.

Lämna en kommentar