Hållbar besöksnäring kräver samordning, regeringen!

Under BarCampen konstaterade vi att vi saknar nationell samordning för att effektivt ta position och utveckla svensk besöksnäring på ett klokt och hållbart sätt. Vi skrev en debattartikel och idag den 24 juli publicerade DN Debatt vår artikel. Läs gärna och tyck till du också. Och delar du vår åsikt? Dela gärna inlägget!

Hållbar besöksnäring kräver samordning, regeringen!

Besöksnäringen växer, skapar alltfler arbetstillfällen och ökar utländska inkomster till Sverige – till hela landet, inte bara storstäderna. Nu är det dags att ta ett mer samlat grepp om Sverige som destination, med starkt hållbarhetsfokus! Vi inom besöksnäringen vill ta ansvar för att utvecklas på ett ansvarsfullt sätt och ta position i världen. Men steget kräver en kraftsamling även från regering och myndigheter.

På nyligen avslutade Green Tourism Camp i Sigtuna samlades hela besöksnäringen i vid bemärkelse, med destinationer, organisationer, företagare, forskare och studenter på plats. Alla med ett gemensamt intresse att på allvar lyfta hållbarhetsfrågorna som en strategisk utvecklingskraft inom världens kanske snabbast växande näring. I Sverige ser vi besöksnäringen som vår nya basnäring. Sedan 2000 har turismens omsättning i Sverige ökat med 88 procent. 2015 ökade omsättningen med 7 procent jämfört med år 2014 och utländska besökare stärker nu svensk ekonomi med 113 miljarder kronor per år. Besöksnäringen skapar även arbetstillfällen över hela Sverige. Förra året skapades vart femte nytt arbetstillfälle i Sverige inom besöksnäringen, men med tillväxt följer ansvar.

Det finns en tydlig ambition att branschen ska utvecklas på ett hållbart sätt. Turism är viktigt, samtidigt som vi är medvetna om att besöksnäring påverkar samhället i stort. Vi är många som runt omkring i landet tar olika initiativ för att minska denna påverkan. Vi är med och bygger laddinfrastruktur för elbilar, vi ser över våra egna utsläpp och söker minska transporter. Mat är en viktig del av vårt utbud och vi har tagit initiativ för att minska användningen av palmolja, minska svinn och etablera en bättre och mer respektfull användning av råvaror. Det saknas inte initiativ, men det räcker inte. Vi behöver en samlad strategi, ett tydligt mandat från regeringen och någon som tydligt får i uppgift att ta på sig ledartröjan. Vi saknar det och det brådskar.

 

Som bransch vill vi inte bli lämnade i fred, utan vara en tydlig del av Sveriges hållbarhetsarbete. Vi efterfrågar en minister med ansvar för hållbar besöksnäring och destinationsutveckling, som får ansvara för att ta fram gemensamma strategier för ett gemensamt ansvarstagande. Idag hamnar övergripande besöksnäringsfrågor hos näringsminister Mikael Damberg, våra klimatåtaganden hos klimatminister Isabella Lövin, vårt lokala miljöarbete hos miljöminister Karolina Skog, vårt arbete för en levande landsbygd hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, och alla skatteregler hos finansminister Magdalena Andersson, utan att någon har ett helhetsansvar.

 

Vi vill var en del av en långsiktig lösning, inte en del av problemet. Med ökade krav från FN och de nya SDG-målen fram till 2030 samt överenskommelsen i Paris under hösten 2015 ställs mycket av näringens hållbarhetsfrågor på spets och vi vill ta initiativ för att klara dessa – men det kräver samordning. Det är inte hållbart med ett så fragmenterat regeringsansvar för en så stor näring som dessutom har en reell utvecklingkraft. Med en sammanhållen strategi kan Sverige bli en förebild för hållbarhet i världen, där hållbarhet är en integrerad och central del i utvecklingen av Sverige som destination och besöksmål, och där man utnyttjar att turismen växer långt snabbare och mer stabilt än ekonomin i övrigt. Detta är en skyldighet vi har, men också en möjlighet vi inte har råd att låta gå förbi.

Bland de största ”jobbskaparna” i Sverige står turism och besöksnäringen ofta högt på kommunal- och regional nivå. En majoritet av landets 290 kommuner har en ansvarspost för den lokala turismen och samtliga regioner/län likaså. Ofta samarbetar näringen seriöst runt lokala och regionala miljöfrågor. Bland frågorna på dagordningen finns: hur stora evenemang som idrottstävlingar eller melodifestivaler kan göras mer hållbara, hur besöksnäringen kan bidra till klimatmålen och göra sin del för att Sverige ska nå de globala utvecklingsmålen. Här finns frågan om landsbygdsutveckling kombinerat med jordbrukets kris, där besöksnäringens efterfrågan på lokalt och hållbart producerat kan vara en del av lösningen. Även hur besöksnäringen, som ofta är den första arbetsplatsen för en nyanländ, kan bidra till bättre integration.

Men här stannar ansvaret. Utan tydligt nationellt ansvar finns en uppenbar risk att vi inte drar nytta av det arbete som utförs. Att branschen skapar lokalt hållbara lösningar som inte återanvänds, eller i värsta fall får stå tillbaka för de krav som kan komma att ställas utan anpassning till branschens moderna kontext och målsättningar. I många regioner arbetar de privata aktörerna framgångsrikt med sitt miljöarbete tillsammans med offentliga företrädare för att både näringen och kommunen ska skapa största möjliga miljönytta, men också ha en profil av att vara en hållbar kommun och vara en del av en långsiktig lösning. Privata och offentliga aktörer jobbar dagligen med stora och svåra frågor, för att skapar lösningar som i flera fall är unika och i somliga fall till och med möjliga att exportera som kunskap eller innovativa lösningar. Om Sverige ska fortsätta skapa fler arbetstillfällen på ett mer hållbart sätt, vara en förebild för andra länder och visa vägen för hur vi klarar de nationella och internationella miljömål som finns räcker det inte med lokal och regional samordning. Det måste finnas en stark nationellt ansvar för detta arbete.

I branschen ser vi möjligheterna och vill göra skillnad. Men många positiva delar blir inte en stark helhet om vi inte får ett tydligt politiskt ledarskap. Vi är modiga nog att lägga konkurrensen mellan oss åt sidan och generöst dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter – är regeringen nu modig nog att ta på sig ledartröjan, utse en ansvarig minister och ta fram en långsiktig handlingsplan för en hållbar, växande svensk besöksnäring?

Andreas Olsen, Hotell Kristina
Angelika Wernersson, Västmanlands Kommuner och Landsting
Björn Arvidsson, Razormind
Björn Jonzon, Stora Brännbo
Camilla Zedendahl, Destination Sigtuna AB, GMIC Sweden
Caroline Strindmar, Yasuragi
Cecilia Frank, Visit Skellefteå
Dan Jonasson, Region Västerbotten
Emma Mancilla, Stockholmsmässan AB
Gisela Norén, Visit Roslagen
Helena Jönsson, Värdskapet
Helena Robling, projektledare Hållbara Restauranger
Jan Peter Bergkvist, SleepWell AB
Jenny Dingertz, Wenngarn Restaurang & Event AB
Jens Johansson, U&We
Jeppe Klockareson, Fair Travel
Joakim Ritzén, Linköping Konsert & Kongress
Kristin Lundén, Münchenbryggeriet Event och Konferens
Lilian Brunell, Svenska Resebyråföreningen, SRF
Lotta Boman, Sigtunahöjden
Mattias Goldmann, Fores
Petra Löfås, Svenska Mässan & Gothia Towers
Simon Strandvik, Greentime AB
Sylvia Nylin, Svenska Möten

Lämna en kommentar