Frågor till agendan 26-27 maj

Den 26-27 maj är det äntligen dags för årets BarCamp som äger rum på Hotell Kristina och platserna börjar fyllas på! Under denna ”icke-konferens” är det deltagarna som tillsammans sätter agendan utifrån de frågor som skickas in i förväg. Vi tänkte att ni kan vara nyfiken vilka dessa är.

 

 • Hur undviker vi greenwashing? (Cecilia)
 • Hur bör vår bransch arbeta med hållbarhet om 15 år? Vilka förväntningar kommer våra kunder att ha då? (Kristin)
 • Hållbara evenemangsstäder, vilka behov finns? (Simon)
 • Sverige ska år 2045 ha nettonoll i klimatpåverkan och år 2030 nå en fossiloberoende fordonsflotta. Det ser tufft ut att nå målen och frågan är hur kan besöksnäringen bidra till att klimatmålen nås? (Kajsa, Lovisa)
 • Sverige har just nu ett ”andrum” i migrationsfrågan som vi bör använda för att få en bättre integration av de många nyanlända. Här är besöksnäringen helt central – arbetsintensiv och ofta den första vita arbetsplatsen. Frågan är hur besöksnäringen bäst kan hjälpa Sverige integrera bättre? (Kajsa, Lovisa)
 • Sverige – Det nya matlandet” har ersatts av en kommande livsmedelsstrategi. Samtidigt lägger mjölkbönder ner, allt mer mark läggs i träda och landsbygden avfolkas. Hur kan besöksnäringen bidra till att trenden vänds? (Kajsa, Lovisa)
 • Påstående: Resor och turismen är en förutsättning för att klara SDG målen (Björn)
 • Hur ökar man engagemanget för hållbarhetsfrågor bland små och mellanstora företag och hur får man dem att börja tänka långsiktigt och integrera hållbarhetsfrågor som en naturlig process i sin verksamhet? (Camilla)
 • Vem bär ansvaret för en hållbar turismutveckling när Sverige ska bli en hållbar destination? Är det politiker och beslutsfattare eller ska det växa organiskt från grunden genom framgångsrika privata aktörer? (Jeppe)
 • Vilka är de bästa argumenten när hållbarhet ifrågasätts (både privat och professionellt)? Hur besvarar man bäst påståenden som t.ex. ”det där med hållbarhet får andra syssla med”, ”vi har inte råd”, ”GMO är jättebra”. (Emma)
 • Hur kan vi påverka i vardagen? Hur engagerar vi andra? (Joakim)
 • Vad är en miljövänlig transport? Är det OK att flyga? (Dennis)
 • Flygets omställning, transporter – hur hjälper vi till att skapa och stötta goda initiativ? Kan vi bidra till att påskynda en nödvändig omställningen? (Camilla)
 • Hur arbetar vi systematiskt för att minska svinn – dela kloka tips. (Jenny, Andreas)
 • Besöksnäringens ansvar i klimatfrågan. Vi är beroende av att människor reser men hur kan vi påverka för hållbara transporter?
 • Vad är destinationsbolagens roll och möjligheter för en hållbar utveckling? FN:s hållbarhetsmål och turism, möten och evenemang. (Katarina)
 • SDGs och ecolabelling. Mäta och följa upp? (Jan Peter)
 • Best practices, hur kan vi påverka i vardagen? Hur engagerar vi andra? (Joakim)
 • Hållbara material i arbetskläder (Lotta)
 • Roligare hållbarhetsinsatser (Dan)
 • Hur kan vi arbeta med hållbara möten när resan till våra destinationer är en av de största miljöpåverkande faktorerna? (Petra)
 • Hur når vi ut till och bjuder in personer och aktörer utanför ”hållbarhetsvärlden i Sverige”, som ju är en förhållandevis liten och sluten grupp? Det är ju viktigt att både inspirera andra men också att inte fastna i våra egna perspektiv – för en hållbar utvecklings skull. (Caroline)
 • Global Destination Sustainability Index (Karin)
 • Miljömärkningar/-diplomeringar/-certifieringar (Julia)
 • Fler exempel på sektorsövergripande, målstyrd och/eller innovativ samverkan för hållbar destinations- och besöksnäringsutveckling (Anna)
 • Bort med pekpinnar, in med positiva argument. Hur gör vi? (Lilian)
 • Hur gör vi hållbarhet roligare? (Lena)
 • Besöksnäringens och koppling till SDG målen, gärna kopplat till mötessegmentet (Sylvia)
 • Matens klimatpåverkan på besöksnäringen (Jens)
 • Hur visar man att socialt och miljömässigt hållbarhetsarbete är ekonomiskt lönsamt för företag(individ) och destination?(Christina)
 • Hur arbetar man systematiskt med mätning och uppföljning på destinationsnivå? Vem måste ha ansvaret för vad? (Christina)
 • Finns det metoder för icke-experter att arbeta systematiskt med hållbar utveckling och som går att mäta och följa upp. Som ett första steg i en utvecklingsprocess. (Christina)
 • Hur kan vi få mer hållbara transporter? Infrastrukturinvesteringar, fossilfria drivmedel, smartare utnyttjande med digitala metoder, innovationer…etc. Hur kan vi inom turism, möten och events bidra? (Christina)
 • Alternativa proteiner, hur kan besöksnäringen argumentera för och uppmuntra till minskad köttkonsumtion och samtidigt stötta svenska bönder och ett öppet landskap? (Helena)
 • Konkreta tips och punkter på sådant som vi som destination kan arbeta med tillsammans med våra aktörer och kommuner. Vilka går relativt snabbt och enkelt att genomföra och vilka har snabbast/bäst effekt? (Gisela)
 • Hur implementerarman på bästa sätt hållbarhetsfrågan i de strategiska planerna som man ändå tar fram för verksamheten och i det dagliga arbetet? (Gisela)
 • Hur kan man miljöcertifiera ett event? (Gisela)

Vi kommer att lägga upp anteckningar från diskussionerna här på hallbardestination.se så att du kan följa samtalen.

Varmt välkomna att följa oss här eller delta i diskussionen på plats!

Lämna en kommentar