Världsledande Arlanda

Gröna inflygningar, klimatsmart energiförsörjning och en ständig jakt på förbättringar gör Arlandas klimatarbete världsledande. Stockholm Arlanda Airport har fått motta ett flertal priser för sitt arbetet med att minska sin klimatpåverkan och var den första flygplatsen i världen som uppfyllde kraven för den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete.

Sedan 2005 har utsläppen av fossil koldioxid från flygplatsverksamheten på Arlanda mer än halverats. Målet är att minska dessa utsläpp till noll senast 2020. Samtidigt som fossila bränslen har ersätts med förnybara alternativ i såväl byggnader som i fordon  pågår ett framgångsrikt  arbete med att minska mängden energi som används.

Den akvifär som energieffektivt både värmer och kyler flygplatsen har till exempel rönt internationellt intresse. Ett stort arbete har också lagts vid att minska utsläppen från transporterna till och från flygplatsen där järnvägsanknytningar, busslinjer och Arlanda Express är viktiga för att göra det möjligt för fler att resa kollektivt till och från flygplatsen. Det har också ställts höga krav på taxinäringen att övergå till miljöbilar, idag är andelen miljöbilar 100 procent. Detta har också en positiv spridningseffekt i hela Stockholmsregionen då taxibilarna kör i hela länet. Att allt flygbränsle dessutom fraktas till Arlanda med båt, tåg och pipeline, istället för tidigare med tankbilar, minskar belastningen både på den lokala miljön och på klimatet.

Flygplatsen samarbetar självklart också med flygbolagen för att minska flygtrafikens klimatpåverkan. Gröna Inflygningar utvecklades till exempel på Arlanda i samarbete med SAS. Vid en grön inflygning ” glid­flyger” planet under inflygningens sista etapp. Det gör att bränsleförbrukning och utsläpp minskar. En förstudie för att etablera biobränslebaserad flygbränsleframställning i närområdet har också genomförts.

Genom sitt läge attraherar Sigtuna och Arlanda många företag. Här finns en stark logistiknäring, där nätverket Arlanda Logistiknätverk, ALN, är särskilt intressanta. Inom ALN finns en miljögrupp som sedan 2008 delar ut ett årligt pris, Ecologistic Award, till det bästa miljöarbetet knutet till Arlanda och logistik.

Utöver Stockholm Arlanda Airport och flertalet hotell- och konferensanläggningar finns idag flera stora företag etablerade i Sigtuna som driver ett aktivt miljöarbete, t ex Beckers, DHL, CWS Boco och Baxter Medical. Några mindre företag som utmärker sig extra med sitt miljöarbete är Ekomatcentrum och Skalmsta Gård.

 

 

Lämna en kommentar