Det går framåt i palmoljejakten: norska företaget Orkla antar ny policy

I dagarna berättade Greenpeace om den goda nyheten att det norska företaget Orkla offentliggjort en ny policy för palmolja. Orkla äger 60 företag runt om i Norden, Europa, Ryssland och Indien, bland annat Göteborgs Kex i Sverige. Policyn som man antagit ska garantera att palmoljan som företaget använder i sina produkter inte bidrar till skövling av regnskogen i Indonesien.

Den nya policyn innebär bland annat att man ska kunna spåra palmoljan ända ner till plantagenivå innan slutet av 2015. Dessutom finns också en försäkran om att produkterna som företaget producerar ska vara fria från palmolja som lett till regnskogsskövling till 2017. Med i policyn finns också ett erkännande av plantagearbetarnas och lokalbefolkningens rättigheter.

Nu ansluter sig alltså Orkla till företagen Nestlé, Mars, Ferrero och Unilever och producenterna Wilmar och GAR. De är företag som efter påtryckningar också godkänt nya policys gällande skogsavverkning. Att ett så stort företag som Orkla antar en policy för att arbeta med palmolja är en seger för Greenpeace som jobbat med frågan och det glädjer även oss som jobbar med hållbarhet i Sigtuna.

Foto: © Ulet Ifansasti / Greenpeace

Lämna en kommentar