Anteckningar från sessioner BarCamp 26-27 maj 2016

Här kan du ladda ned anteckningarna från alla spännande sessioner från årets BarCamp i Sigtuna om hållbarhet inom turism, möten och events.

Ladda ned anteckningarna för sessionerna torsdag 26 maj:

Hur kan besöksnäringen bäst hjälpa Sverige att skapa en positiv integration, vara en del av lösningen, och integrera dem som kommit till Sverige på sistone?

Kan besöksnäringen i Sverige ta avstamp från FNs SDG-mål?

– Bort med pekpinnar, in med positiva argument gällande hållbarhet

Matens påverkan i besöksnäringen

– Hållbara evenemangsstäder – vilket behov finns av att få stöd till arrangörer på hållbarhetsområdet och hållbara transporter

Vem ansvarar över utvecklingen över den hållbara destinationen?

Hur kommunicerar vi ut hållbarhet?

 

Ladda ned anteckningarna för sessionerna fredag 27 maj:

– Medskick till Visitas möte med Arbetsförmedlingen

Hållbara aktiviteter

Vem leder/ansvarar för hållbar turism?

– Hur arbetar man systematiskt med mätning och uppföljning på destinationsnivå?

Hur involverar vi andra utanför vår grupp att delta i hållbarhetsarbetet?

– Framtidsspaning. Vilka krav ställer våra kunder om 15 år?

–  Finns det metoder för ”icke-experter” att arbeta systematiskt med hållbar utveckling som går att mäta och följa upp?

Vem har ansvaret över hållbara transporter?

 

Här kan du läsa alla frågor som har kommit in till agendan.

Här kan du läsa om årets deltagare.

Lämna en kommentar