​Sigtuna på listan över världens 100 mest hållbara destinationer

För andra gången har en lista över världens 100 mest hållbara destinationer skapats. Från Sverige är Sigtuna och Åre med. Listans 100 destinationer är likvärdiga vinnare, där ingen är högre rankad än någon annan, däremot skattas de på olika sätt. Bakom listan står den internationella organisationen Green Destinations och en panel bestående av 60 internationella experter på hållbar turism.

– Det är otroligt roligt att Sigtuna återigen hamnar på denna lista. Sedan 2009 har hotellnäringen runt Arlanda och Sigtuna modigt lagt konkurrensen åt sidan för att fokusera på handling och kunskapsdelning kring hållbarhetsfrågor som klimat, mat och samhälle. Som Sveriges fjärde största hotellkommun gör det verkligen skillnad. Just nu tittar vi på hur vi ytterligare kan minska våra koldioxidutsläpp genom minskat svinn och den här utmärkelsen ger såklart en extra skjuts i vårt arbete, säger Eva Camél Fugleseth, tf VD för Destination Sigtuna.

Syftet med listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Därmed inte sagt att dessa destinationer är 100 procent hållbara, arbetet måste hela tiden utvecklas. Urvalsprocessen görs bl a med stöd av The Global Sustainable Tourism Council och innefattar 15 kärnkriterier såsom Sustainability coordinator, Tourism policy, Nature protection, Animal Ethics, Landscape & Scenery, Waste water treatment, Solid waste reduction, Reduction fossil fuel dependency, Cultural heritage conservation, Intangible heritage, Protection of people, Inhabitants involved in tourism, Promoting local, Products & Accessibility.

Om initiativet:
The Global Top 100 skapades 2014 och är ett gemensamt initiativ av Green Destinations, TravelMole’s Vision for Sustainable Tourism, Destination Stewardship Center, Asian Ecotourism Network, Sustainable Travel International och QualityCoast.

För hela listan och mer info, se: greendestinations.info

Fakta Destination Sigtuna:

Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2015 ca 281,7 miljarder, varav ca 40,1 miljarder i Sigtuna. Besöksnäringen i Sigtuna kommun skapar närmare 19 000 arbetstillfällen.

Sigtuna har en mycket stark mötesindustri och ligger på fjärde plats i landet vad gäller antal hotellövernatt­ningar. Destinationens hotell genererade 857 000 gästnätter under 2015, och det är således bara de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö som haft fler. Under året ökade antalet gästnätter med mer än 60 000 jämfört med 2014. 

Lämna en kommentar