Hållbar mat i fokus under årets Gröna November

20-11-03   Trots rådande pandemi är det fullt fokus på hållbarhet i Sigtuna där Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell– och konferensanläggningar finns. Gröna November är en månadslång kampanj där medlemmarna inom nätverket Hållbar Destination visar upp delar av sitt miljö- och hållbarhetsarbete.  I år ligger fokus på klimatsmart mat och syftet med kampanjen är att sprida kunskap och inspirera fler att tänka hållbart. Guiden Smaka på Sigtuna, Svinngoda–receptfilmer och Hållbara torsdagskvällar är några av de aktiviteter som lanseras under Gröna November.    Sigtuna är en välbesökt […]

Smaka på Sigtuna

20-10-30 Sigtuna är en välbesökt matdestination och i guiden Smaka på Sigtuna kan du läsa om hur restaurangerna inom Hållbar Destination arbetar för att säkerställa att matlagningen sker på ett hållbart sätt. Förutom en närmre presentation av restaurangerna innehåller även Smaka på Sigtuna flera fina erbjudanden för såväl privata som konfererande gäster.   Hållbar Destination grundandes 2009, med målet att lägga konkurrensen åt sidan för att säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Idag […]

SvinnGott Filmer – Njut av god mat med gott samvetet

20-10-27 Matsvinn är en viktig fråga inom Hållbar Destination och ända sedan starten 2009 har vi arbetat aktivt för att på olika sätt minska matsvinnet. En viktig del inom nätverket är att inspirera fler att tänka i mer klimatsmarta banor. Och som en del i det arbetet har vi samlat våra bästa recept på hur man kan ta tillvara på överblivna råvaror och matrester och utifrån dessa skapa nya fantastiska rätter. Dessa svinngoda recept passar inte bara i restaurangköken utan även hemma […]

Hållbar Destination fortsätter att göra skillnad på riktigt

20-10-22 Hållbar Destination är Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Ända sedan starten 2009 har man gjort en årlig sammanställning, en klimatrapport, av nätverkets eget CO2-utsläpp och varje år har man visat att det går att minska och påverka klimatavtrycket genom systematiskt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Nätverket drivs av Destination Sigtuna i ett samarbete […]

Hållbar Destination tar sig an solenergin

20-02-11 Under mer än tio år har hotellen och anläggningarna i Sigtuna Kommun arbetet gemensamt med klimat- och hållbarhetsfrågor. Under våren 2020 det dags att ta sig an solenergin. Under tre arbetsmöten tittar vi gemensamt på möjligheterna till att integrera solenergiproduktion på våra anläggningar för att vara en del av den solenergirevolution som pågår i världen […]

Plastcirkus – skapade av oönskad engångsplast

19-11-19 Syftet med Plastcirkusen är att belysa problemet med all överflödig engångsplast som hamnar hos nätverkets hotell- och konferensanläggningar. Initiativet är ett samarbete mellan Hållbar Destination och Sigtuna Museum & Art. Under sommaren 2019 har ca 1100 st ungdomar från Sigtuna kommun, tillsammans med konstnärerna Hanne Mago-Wiklund och Marcelo Gustafsson och pedagoger från Sigtuna Museum & […]

Utställning om matsvinn – ett unikt samarbete

” Vad är egentligen matsvinn? Hur påverkar det vår miljö och vårt klimat? Och hur kan varje enskild person bidra för att minska det? Det är frågor som eleverna i årskurs 6 i Odensala skola i Sigtuna kommun funderat på. Under hösten har de arbetat med hållbarhet och matsvinn på hemkunskapen. Deras funderingar och kunskaper […]

Gröna November 2019

19-11-01 I Sigtuna är Gröna November den månadslånga kampanj som visar upp en del av allt det arbete vi gör inom hållbarhet. Många av hotell- och konferensanläggningar inom Hållbar Destination arbetar dagligen för att lyfta dessa angelägna frågor och hur vi kan arbeta vidare för en mer hållbar framtid. Nedan berättar vi om en del av allt […]

Klimatreduktion till Fly Green Fund

19-10-30 Sigtunas hållbarhetsnätverk investerar 93 120 kr i förnyelsebart biobränsle För sjätte året i rad har de hotell- och konferensanläggningar som ingår i Hållbar Destination, Sigtunas hålbarhetsnätverk, minskat sin totala klimatpåverkan. Årets minskning är på 2,9 procent. Det framgår i en rapport framtagen av U&W på uppdrag av Destination Sigtuna. För att uppmärksamma arbetet konverterar Hållbar […]

10 år av konkurrensfritt samarbete kring hållbarhet

19-09-05 Redan för tio år sedan bestämde sig Sigtunas hotellnätverk, under ledning av Destination Sigtuna, att lägga konkurrensen åt sidan och startade Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Syftet med nätverket Hållbar Destination är att samla medlemmarnas gemensamma kompetens för att tillsammans inspirera och driva frågor mot en hållbar utveckling och minska sin klimat- och […]