Bild 1 av 1

Hus utan sladd

Försommaren 2015 byggde Sisyfosgruppen ett testprojekt med 23 studentlägenheter vid Wenngarns slott med ett EPS-material. Det var ett lyckat projekt med kort produktionstid, låga kostnader och låg energiåtgång. Detta testprojektet födde en idé om ett nytt hus, där de verkligen ville utmana sig själva och andra att visa att det är möjligt att bygga och bo miljövänligt. Projekt “Hus utan sladd” föddes. Målet med projektet var att bygga ett hus av samma EPS-material som inte ska vara kopplat till varken el, vatten eller avlopp och som ska gå att använda året runt. Med projektet ligger man i framkant i byggbranschen och utmanar de existerande normerna. Våren 2016 stod huset klart för att användas mitt i en rad med tillsynes väldigt lika villor, skillnaden är att just det här huset är helt självförsörjande.

Här är lite fakta från Sisyfos om det unika huset utan sladd:

”Vi vill använda befintlig teknik för att visa att framtiden redan är här. Målet är att samla kompetens, idéer och ny teknik för att ta fram ett helhetskoncept kring nyproduktion ur de delar som fungerar bra i projektet. Vi lär oss mycket genom att utmana oss själva och de lärdomarna vi får kan sedan användas i framtida projekt.”

 

Områden man jobbar med i ”Hus utan sladd” – projektet:

  • Tillförsel av energi från sol, vind, skog och vätgas.
  • Energilagring i batterier, vätgastankar m.m.
  • Återanvändning av gråvatten.
  • Reningssystem för vatten och luft/ventilation. Bevara och återanvända värmen från befintligt vatten. Luften återanvänds, mycket växter tillför kontinuerligt nytt syre.
  • Energiläckage minimeras dels tack vare husets EPS-kropp, dels genom val av välisolerade fönster och dörrar. Huset har t.ex. fyrglasfönster.
  • Energiåtgång minimeras i produktion, materialproduktion, transporter och byggarbete. Den lätta huskroppen gjorde huset enkelt och snabbt att sätta ihop.
  • Genom att göra de boende medvetna om sin användning kan man få folk att spara mer energi och bli mer energisnåla.
  • Likströmsnät används i så stor utsträckning som möjligt för att optimera elsystemet och minska förlusterna som uppkommer i samband med konvertering mellan likström och växelström.

Huset hyrs ut som ett koncepthus inom ramen för vår hotellrörelse för att inspirera och utbilda. Trots att det är “färdigbyggt” så kommer huset fortsätta utvecklas och förbättras. Det finns saker att optimera och nya lösningar som kan göra huset ännu bättre. ”Hus utan sladd” används även av vissa forskare som plattform för sin forskning.

Lämna en kommentar