Bild 1 av 1

Nära noll

Hur snabbt kan det gå från 0 till 100 undrar många. Hur snabbt kan det gå från 100 till nära noll, undrar Stora Brännbo! En av miljövärstingarna på Stora Brännbo är energiförbrukningen. Med en anläggning från 50-talet har man byggnader som inte direkt är optimerade för att vara så energisnåla som möjligt. Det var liksom inte så man tänkte år 1956. När Stora Brännbo dessutom fick veta att 20% av fjärrvärmeuppvärmningen kommer från kolkraft ville man göra något radikalt för att förbättra sig. Därför satsar Stora Brännbo nu på att bli ett så kallat nära noll energihotell. Det betyder att man ska minska sin energiförbrukning med över hälften samt att minst en fjärdedel av elen ska komma från egna energikällor. Lösningen är bland annat att installera bergvärme och solceller. Redan nu har man kommit en bra bit på väg. De tre kallaste månaderna 2015 hade anläggningen 20% lägre fjärrvärmeförbrukning än året innan, detta bara för att man trimmat in all utrustning.
Nu satsar hotell- och konferensanläggningen på att senast år 2020 vara helt fossilfria i uppvärmning och elförbrukning samt i transporter med egna fordon. Vad är viktigast tycker du? 0 till 100 eller 100 till nära 0?

Lämna en kommentar