Bild 1 av 1

Fakta och material

Inom Hållbar Destination så tror vi på att gå före och att göra skillnad och vi har formaliserat vårt samarbete. Vi har kallat det Sigtuna Klimatsamarbete även om det innefattar så mycket mer är klimatfrågor.

Vi försöker vara så öppna och transparenta som vi kan med vårt hållbarhetsarbete då vi vill dela med oss och inspirera andra. Det är ju bara om vi är många som arbetar åt samma håll som det får riktigt stor effekt. Därför är vi mycket glada för Visitas hållbarhetsinitiativ för svensk besöksnäring.

Här under fakta och material har vi samlat rapporter och andra mer faktatunga dokument, där den som vill gå lite mer på djupet kan hitta information om vårt arbete. Har ni ytterligare frågor så är ni mycket välkomna att kontakta oss.

Beräkningar och klimatkompensation

Sedan vi inom Destinationen inledde vårt samarbete har en bärande del varit att beräkna och kompensera för vår klimatpåverkan. Vi har successivt utökat omfattningen av vad som inkluderas i beräkningarna och vad som kompenseras för.

Från början omfattades det som anläggningarna har fullt ansvar för -energianvändning, egna transporter och tjänsteresor. Vi har därefter inkluderat extern tvätt och beräknar nu även delar av matens påverkan, då främst proteinerna.

När det gäller kompensationen så sker den sedan 2011 i ett gemensamt projekt genom trädplantering av småbrukare i Malawi. Totalt har vi fram till 2016 kompenserat för runt 5 000 ton CO2e vilket har inneburit att runt 43 000 träd planterats. Läs gärna mer kring vår klimatkompensation nedan. Nedan finner du också klimatrapporter från alla medverkande anläggningar och för destinationen som helhet.

 

Klimatrapporter 2019

Ät gott

Mat är en viktig del av vårt erbjudande. Sigtuna är en Fairtrade City och vi har fokus på ekologiskt. I våra klimatberäkningar har vi börjat inkludera påverkan från maten som serveras. Kökscheferna på de medverkande anläggningarna träffas regelbundet för att diskutera hållbarhetsfrågor kopplat till mat. Inom några områden har vi arbetat djupare.

Ekologiskt

Efterfrågan kring ekologisk mat och dryck har vuxit snabbt på senare år i Sverige. Den totala försäljningen av ekologiskt i Sverige har mer än fördubblats på några år och antalet restauranger som KRAV-certifierar sig har ökat mycket snabbt. Läs mer på KRAVs hemsida. Många av våra hotell är KRAV-certifierade, Hotell Kristina och 32 rok som är en föregångare inom området är certifierade på nivå 2.

Inom vår destination har vi kommit överens om att vi alla serverar ekologiskt kaffe, mjölk och bananer och vi har sedan 2012 följt upp vad det inneburit i antal koppar kaffe, liter mjölk och kilo bananer. Detta, och effekten det ger, presenterar vi i våra ekologiska kvitton nedan. Bland annat besparar vi naturen utsläpp motsvarande 10000 enliterflaskor Round-up årligen.

 

Smarta svinnrecept

Matsvinn är en mycket viktig fråga. Vi måste visa respekt för vår natur och för våra resurser. Frågan kring matsvinn och det slöseri med resurser som det innebär står högt på vår agenda. Vi har publicerat två receptsamlingar där vi delar med oss av goda recept.

Bin och honung

Vi är alla beroende av bin. Som exempel kan nämnas att av världens 1 500 odlade grödor pollineras omkring 70 procent av just bin. Nätverket värnar om bina och bidrar till biologisk mångfald genom en gemensam satsning på biodling. Ca 750 000 bin har checkat in hos oss och resultatet, utöver allt det goda våra bins arbete medför, är att vi tillsammans skördar över ett halvt ton honung/år. Av skörden har vi även bryggt eget mjöd som erbjuds våra gäster. De som sköter om våra bin och tar hand om honungen är Biman.

Palmolja

Sommaren 2013 startade vi inom nätverket en palmoljejakt, för att söka minska vår egen och andras användning av ocertifierad palmolja i mat. Vi vill vara en del av lösningen, inte av problemet. Transparens är ett våra ledord och vi har delat med oss av all den kunskap vi tillskansat oss. Kännedomen om palmoljans skadliga inverkan har ökat och frågan får allt mer uppmärksamhet. Sigtuna kommun ställde som första kommun krav på certifierad palmolja vid upphandling. Arbetet fortgår på varje anläggning och vi försöker påverka större leverantörer.

Miljömärkningar och utmärkelser

Att jobba långsiktigt och strukturerat genom tredjepartscertifieringar gör att hållbarhetsarbetet sätter sig djupt inom organisationen och ger gäster tryggheten i att veta att någon kontrollerat vad som görs på den anläggning man besöker. De flesta av våra anläggningar är certifierade med någon märkning.

Att få utmärkelser ger energi och kraft att jobba vidare i vardagen och glädje i att veta att vårt arbete gör skillnad.

Utmärkelser

2011 vann nätverket the Ecologistic Award,

2013 nominerades nätverket till the Trip Award,

2014 rankades vi bland världens topp 100 hållbara destinationer av den internationella organisationen Green Destinations,

2015 upptogs nätverkets hemsida ”hallbardestination.se” på Green Match lista över Sveriges 60 grönaste bloggar,

2015 nominerades Destination Sigtunas VD till utmärkelsen Hållbart Ledarskap

2016 rankades vi bland världens topp 100 hållbara destinationer av den internationella organisationen Green Destinations

 

Miljömärkningar

Svanenmärkta anläggningar:

Green Keymärkta anläggningar:

Kravmärkta anläggningar:

IACC Green Star:

ISO 14001 certifiering:

Initiativ och evenemang

Att sprida kunskap och engagemang kring hållbarhetsfrågor är en bärande del i vårt arbete och därför har vi vid tre tillfällen anordnat så kallade Bar Camps där hållbarhetsfrågor har diskuterats på djupet. Vi har också certifierat ett av våra arrangemang utifrån Håll Sverige Rents kriterier för hållbara event.

Läs mer om BarCamp 2016 här.
I samband med BarCamp 2016 i Sigtuna skrev vi ett ett gemensamt upprop som publicerades i Dagens Nyheter. Läs det gärna här. 

Certifiering för Miljömärkt Event

Resor och transporter

Påverkan från transporter är stora i Sverige och många av våra medverkande anläggningar har el- och/eller gasbilar. Vi var tidigt ute med att sätta upp laddplatser för att underlätta för gäster att komma till oss med elbil. Vi anslöt oss till initiativet Nollzon Taxi redan 2015 för att driva på utvecklingen i regionen så det sker en omställning till utsläppsfria taxibilar.

Läs mer om Nollzon taxi här.

Laddplatser

Vi har numera många platser i kommunen och på Arlanda där man kan ladda sin elbil. Sök på denna hemsida för att ta reda på detaljerna kring var laddplatsen finns och vilken utrustning dessa har.

I rapporten Elbilar & laddinfrastruktur i Sveriges kommuner från Easycharge 2013 låg Sigtuna på topp-listan över kommuner med flest laddplatser.