Sigtuna på listan över världens 100 mest hållbara destinationer

– destinationer hyllas för hållbara insatser 

För första gången någonsin har en lista över världens 100 mest hållbara destinationer skapats. Från Sverige är Sigtuna och Kosterhavet-Ytre Hvaler National Park (delvis norskt) med. Listans 100 destinationer är likvärdiga vinnare, där ingen är högre rankad än någon annan, däremot skattas de på olika sätt. Bakom listan står den internationella organisationen Green Destinations och en panel bestående av 30 internationella experter på hållbar turism.

– Det är ett fantastiskt erkännande att vi är med på listan. Sedan 2009 har vår starka hotellnäring runt Arlanda och Sigtuna modigt lagt konkurrensen åt sidan för att fokusera på handling och kunskapsdelning kring hållbarhetsfrågor som klimat, mat och samhälle. Ett av bedömningskriterierna är att man arbetar hårt för att göra skillnad, vilket är ju idén bakom vårt samarbete – att hela tiden inspirera och utmana varandra att ta nya steg, säger Camilla Zedendahl, vd för Destination Sigtuna.

– Sverige har en unik möjlighet att axla ledarrollen i det paradigmskifte vi just nu ser mot en hållbar framtid och värld. Att två av de 100 destinationerna är svenska är ett gott tecken och faktiskt något många därute förväntar sig, säger Jan Peter Bergkvist, hållbarhetsrådgivare på SleepWell AB.

Syftet med listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet, seriöst och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Därmed inte sagt att en destination kan bli 100 procent hållbar, arbetet måste hela tiden utvecklas. Rankingen görs med hjälp av verktyget GSTR, the Global Sustainable Tourism Review.

Publikationen presenterar också poängen för de kriterier som expertpanelen har valt: Nature, Environment, Culture & Tradition, Social well-being, Green Economy och certified Green Tourism Policy, varav det sista kriteriet väger tyngst.

 

Om initiativet:
The Global Top 100 är skapad genom ett gemensamt initiativ av TravelMole.com, Vision on Sustainable Tourism, Totem Tourism och Green Destinations.
För hela listan och mer info, se: greendestinations.info

För mer info om listan kontakta Albert Salman: info@greendestinations.info

 

GSTR: a global sustainability scoring system

Many destinations of the Top 100 show GSTR-scores. The GSTR is a widely agreed global index for destination sustainability, assessed through the Global Sustainable Tourism Review (GSTR). GSTR reports on destinations from a client’s point of view. So the Top 100 is compiled with input from clients, professionals and certifiers. The GSTR score takes the destinations’ performance into account in 40-60 fields, covering the same six criteria of the Top 100. It covers business efforts in the destinations, but does obviously not include the CO₂ emission of travel to the destination. Meanwhile, GSTR scores of an ever-expanding global collection of destinations will be updated on a monthly basis and published by GreenDestinations.info.

Lämna en kommentar