Minskad klimatpåverkan med 11 procent

 

Sedan 2009 samarbetar vi inom Sigtunas och Arlandas hotellnätverk för att minska vår klimatpåverkan. Resultatet är tydligt. Under 2013 minskade koldioxidutsläppen med totalt 11 procent. Detta trots att antalet hotellgäster samtidigt ökade med 93 000 gästnätter.

2013 års klimatberäkningar är klara och visar att våra hotell har minskat sina koldioxidutsläpp från totalt 1330 ton till 1180 ton. I beräkningarna ingår anläggningarnas CO2-utsläpp som orsakas av elanvändning, egna transporter och uppvärmning, tjänsteresor och extern tvätt. Störst minskning under 2013 står Radisson Blu Arlandia för.

Konferensanläggningen IFL Kämpasten i Sigtuna har halverat sin klimatpåverkan sedan föregående år. De har arbetat aktivt med att minska sin energianvändning genom att ha trimmat sin bergvärmeanläggning ytterligare samt bytt ut fläktar och motorer till mer modern och effektiv utrustning.

-Vi känner ett stort ansvar för att minska våra klimatavtryck på många olika sätt. Genom att fokusera på minskad energianvändning och att påverka vår tvättleverantör att välja miljövänligare alternativ har vi lyckats komma en bra bit på väg i vårt fortsatta hållbarhetsarbete, säger Stefan Ros, IFL Kämpasten.

Beräkningarna resulterar nu i kompensation av koldioxidutsläppen genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Malawi. Kompensationen motsvarar plantering av över 9000 träd. Projektet heter Trees of Hope och är certifierat i enlighet med Plan Vivo och är en del av Clinton Development Initiative. Det ger deltagande småbrukare betalningar för ekosystemtjänster allteftersom träden växer och binder koldioxid.

I juni uppmärksammades destinationens samarbete personligen av Bill Clinton under presidentens Sverigebesök i samband med hållbarhetskonferensen EAT. I november besöker Destination Sigtuna projektet i Malawi.

Läs hela rapporten här.

Fakta om Sigtunas samarbete för en hållbar destination:

Sedan 2009 samarbetar Destination Sigtuna och 14 hotellanläggningar i Sigtuna och runt Arlanda med målet att skapa en hållbar destination. Som Sveriges fjärde största hotelldestination och hemkommun till Stockholm Arlanda Airport har Sigtuna ett särskilt ansvar att säkerställa att utvecklingen sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Fokus inom nätverket är handling och kunskapsdelning kring frågor som rör klimat, mat och samhälle under mottot att tillsammans göra skillnad.

 

Dessa företag är med i Destination Sigtunas samarbete för en hållbar destination:

32 rum & kök, Arlanda Hotellby, Clarion Hotel Arlanda Airport, Destination Sigtuna, Hotell Anstalten, Hotell Kristina, Ibis Styles Stockholm Arlanda Airport, IFL Kämpasten, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Rosersbergs slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik samt Stora Brännbo Konferens och Hotell.