Jag mötte Bill Clinton

Plöstligt händer det. Bill Clinton var på besök i Stockholm och det kom en inbjudan till Destination Sigtuna att närvara som gäst till USA:s 42:a president under hans tal på EAT Forum Stockholm. Varför?

En viktig del i Sigtuna hållbarhetsarbete är att minska våra egna koldioxidutsläpp samtidigt som vi är engagerade i trädplantering i Malawi, ett Clinton Foundation projekt.

Bill Clinton är personligen djup engagerad i projektet, det märks när han talar. Han har varit på plats, mött människorna där och konstaterar kallt att i Malawi finns inga klimatskeptiker. Här ser man de omedelbara förändringarna, men man vet bara inte varför det sker. I USA är läget det motsatta, man har kunskap men många tar den inte till sig, eller väljer helt enkelt att förneka fakta.

Det betyder att vi vet vad vi behöver göra, men vi gör det inte. Och detta i en tid då vi måste agera. Vad gör vi då?

“It´s a no-brainer”, konstaterar Bill Clinton. ”We are doomed to interdependancy. We have to work together. And do it in a way that we break bad habits.”

Jag lyssnar noga när USA:s 42:a president talar, och inser hur nära lösningar vi kan vara om vi bara agerar klokare. Dessförinnan talade Richard Horton, chefredaktör på The Lancet, om Darwins teorier och hur utveckling faktiskt inte stannar vid konkurrens, utan slutligen leder till samarbete. Vem visste det om Darwin?

Samarbete är således nyckeln. Jag kan inte annat än hålla med.

Vi verkar i en växande bransch – turistnäringen. Som hemkommun för Arlanda flygplats och Sveriges fjärde största hotelldestination känner vi i Sigtuna ett särskilt ansvar. Medlemmarna i Sigtunas hållbarhetsnätverk har sedan 2009 därför lagt konkurrens åt sidan för att tillsammans arbeta för en hållbarare utveckling. Tillsammans vill vi arbeta på ett sätt som gör skillnad.

Att faktiskt lägga konkurrens åt sidan kräver mod och det krävs mod att finna nya vägar. Någon måste våga ta det första steget.

I dag är det världsmiljödagen. President Obama agerar för att minska USA:s koldioxid utsläpp. Bill Clinton har kommenterat initiativet på sin blogg. Ser vi nu ett steg framåt? Tänk om detta initiativ vänder trenden. Tänk om vi kan säga: – USA handlar kraftfullt och modigt och tar ledningen i klimatfrågan. Och att fler därmed hakar på.

Vem vet, plötsligt händer det.

/Camilla Zedendahl, vd Destination Sigtuna