1,2 miljoner koppar ekologiskt kaffe

12-10-19 Tillsammans gör små ändringar stor skillnad. Så löd tanken när vi insåg vilken värdefull effekt omställningen till ekologiskt kaffe har på både djur, natur och människor. Därför tog vi ett gemensamt beslut att endast servera ekologiskt kaffe på alla anläggningar inom Destination Sigtuna.

Vår besöksnäring planterar träd i Malawi

12-10-17 Nu vässar Sigtunas besöksnäring sitt arbete med att bli en hållbar destination genom att gemensamt kompensera sina utsläpp. Genom skogsprojektet bidrar Sigtunas besöksnäring inte bara till att minska sin klimatpåverkan utan också till den lokala utvecklingen i Malawi samt till den biologiska mångfalden lokalt.

Sigtuna inviger 12 nya landningsbanor

Sigtuna, Sveriges fjärde största hotell och konferensdestination, har fått ett nytt rekord av incheckade besökare. 300 000 nya bi-gäster landade 2012 och ytterligare 75 000 landade våren 2013. Totalt har vi nu tillsammans 15 bikupor fördelade på 11 anläggningar. Satsningen på biodling utgör en del av Sigtunas samarbete för att skapa en hållbar destination.