Vinnare i Ekomatsligan – toppar Ekoligan med 60 %

12-11-22 Vi gratulerar KRAV-certifierade Hotell Kristina i Sigtuna som har utsetts som vinnare i årets Ekoliga i kategorin konferensrestauranger. Samtidigt premieras Sigtuna kommuns satsning på att öka det ekologiska matutbudet och kvalar in i Ekomatsligan som EkoMatCentrum står bakom.

Sigtuna toppar laddplatsligan

12-10-26 Nu blir det lätt att ta elbilen till och från Sigtuna. Som första destinationen i Sverige satsar vi nu gemensamt på laddstolpar för elbilar. Tillsammans med Stockholm Arlanda Airport erbjuder Sigtunas hotell- och konferensanläggningarna 17 laddplatser, med totalt 26 uttag för elbilar.

Världsledande Arlanda

Gröna inflygningar, klimatsmart energiförsörjning och en ständig jakt på förbättringar gör Arlandas klimatarbete världsledande. Stockholm Arlanda Airport har fått motta ett flertal priser för sitt arbetet med att minska sin klimatpåverkan och var den första flygplatsen i världen som uppfyllde kraven för den högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsers klimatarbete.

Gröna November

Gröna November är en månadslång kampanj som ska visa upp det arbete vi gör inom miljö och hållbarhet. Under november månad går många hotell- och konferensanläggningar i Sigtuna ihop och arbetar för att lyfta just dessa frågor och hur vi kan arbeta vidare med dessa i framtiden.

Vi beräknar vår klimatpåverkan

12-10-25 Sedan initiativet togs av Destination Sigtuna, att tillsammans med besöksnäringen arbeta för att skapa en hållbar destination, har miljöfrågorna fått stort utrymme bland verksamheterna. För tredje året i rad beräknas klimatpåverkan från de deltagande hotell- och konferensanläggningarnas energianvändning, egna transporter och tjänsteresor.

Besöksnäringen i Sigtuna för dialog med Fortum

En väsentlig del av det gemensamma hållbarhetsarbetet mellan Sigtunas 13 hotell- och konferensanläggningar har varit att minska koldioxidutsläppen. Lägre halter av koldioxidutsläpp bidrar till en minskad växthuseffekt och global värmning. Tillsammans gjordes därför mätningar på varje anläggning för att beräkna utsläppshalterna av växthusgaser.

Svanenmärkta Sigtuna

I Sigtuna finns det fler anläggningar som är svanenmärkta. Många svanenmärkta anläggningar arbetar med att gå från fossil värme och el till förnybar. De ser till att spara energi genom att bland annat byta från vanliga lampor till lågenergi- och LED-lampor. Många av anläggningarna inför även behovsstyrd ventilation.

Sigtuna Fairtrade city

Sigtuna kommun blev i februari 2010 diplomerad som Fairtrade City. Detta utfärdas av Fairtrade Sverige och det är tack vare Sigtunas butiker, resturanger, kaféer och arbetsplatser gemensamma engagemang i etiskt konsumtion som har bidragit till att kommunen blivit diplomerade.

Tällberg i Sigtuna

12-10-24 Diskussionen om samtidens och framtidens stora samhällsfrågor har fått ytterligare ett hem – i Sigtuna. Sedan 2011 arrangerar Tällberg Foundation några av sina årliga möten i Sigtuna.

Vinnare av Ecologistic Award 2011

12-10-19 För vårt arbete med den hållbara destinationen vann vi 2011 miljöpriset ”Ecologistic Award". Priset delas ut till två eller fler parter som i ett uttalat samarbete åstadkommit ett betydande miljöarbete kring Arlandaområdet.