Vi välkomnar sopdiskussionen

– Matavfall blir till biogas i Sigtuna

Sedan 2010 omvandlar Sigtuna kommun framgångsrikt matavfall till biogas för både hushåll och företag. Med en stark tillväxt och som Sveriges fjärde största hotelldestination samarbetar vi runt Sigtuna och Arlanda för att säkerställa en hållbar utveckling. Med insatser för bl a ekologisk mat och minskad användning av ocertifierad palmolja prioriteras förebyggande åtgärder högt. Att sopfrågan nu lyfts nationellt välkomnas.

I Sigtuna samarbetar vi i besöksnäringen för att aktivt minska vår klimatpåverkan. För varje år minskar hotellnäringen sina koldioxidutsläpp och kompenserar för kvarvarande utsläpp genom trädplantering. Inom Sigtunas hotellnätverk förs en aktiv dialog med leverantörer för att säkerställa en positiv utveckling och man har bl a gemensamt satsat på laddplatser för elbilar.

Sortering av matavfall är en självklarhet. När andra kommuner väljer att lägga på en extra kostnad för sopsortering, premieras företag såväl som privatpersoner i Sigtuna kommun som sorterar sitt avfall genom sänkt taxa. 

-Mat är en viktig del av upplevelsen, och vi jobbar aktivt med att minska svinnet. Vi väger allt vårt matavfall och har olika strategier för att både kunder och miljön ska bli nöjda. Därför är vi glada att verka i Sigtuna kommun som har en bra sophantering. Det är bra att frågan uppmärksammas nationellt och att det sker en positiv utveckling kring hanteringen av organiskt avfall. Om de större städerna kommer lika långt som vi, har vi kommit långt, säger Henrik Berghult, vd på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Sigtuna är en ekokommun och sedan 2010 blir hushållens och företagens matavfall till biogas. År 2013 skickades 2136 ton matavfall till rötning. Biogasen som framställs räcker till att köra 67 varv runt jorden i en biogasbil. Att bidra till att det finns alternativ till fossila drivmedel är viktigt och i Sigtuna finns både laddplatser för el och biogasmack.

-Att återvinna och minska matavfallet i kommunen har länge varit en prioriterad fråga. Idag sorterar hela 98 procent av villaägarna ut sitt matavfall och 92 procent av villaägarnas matavfall blir till biogas. Det är en fantastisk siffra som vi är stolta över, säger Greger Svensson, vd för Sigtuna Vatten & Renhållning AB.

Kommentarer (5)

 1. Marie kommenterade 2014.09.05, kl. 08:31

  Hej!

  Det är verkligen bra att man kan sortera matavfall men varför inte ta steget längre och utveckla möjligheten till fler avfallssorterinskärl som kan användas av villaägare/lägenhetsägare och tas med av kommunens avfallstjänst istället för att ta bort sorteringsstationerna och låta de som är kvar i kommunen bli överfulla innan de töms.

  Jag skulle också vilja se att kommunen anordnar ett ställe där man kan återanvända jord eller hämta jord. Sådana möjligheter finns nämligen i andra kommuner.

  Svara
  • Camilla Zedendahl kommenterade 2014.09.09, kl. 13:59

   Nu Marie har vi fått svar på dina frågor från Sigtuna kommun:
   Kommunen har under period väntat på hur Regeringen skulle ta ställning till förslaget om ändring av Återvinnings-/förpackningsinsamlingen, dvs den insamling som Producenterna ansvarar för, inte kommunerna.
   Regeringen har nyligen beslutat att Återvinningen ska fortsätta som tidigare, utanför kommunens direkta ansvar.

   Vi försöker alltid ge råd och tips kring källsortering och hur man kan lösa detta på ett korrekt sätt. Vi erbjuder alltid samtal med de småhusägare/fastighetsägare som önskar – där vi kan bidra med kunskap om FNI/Fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner – där även förpackningar ingår. Allt från olika typer av system – till vilka aktörer som finns på fria marknaden och hur man kan hitta dessa.

   Vi kan i dagsläget inte ställa om till 4 eller 6-facks fraktioner tillsammans med ”hushållsavfall” – eftersom detta kräver en ny upphandling och helt andra fordon. Men, vi utvecklar ständigt våra tjänster inom ramen för de upphandlingar vi har – och utvecklar exempelvis våra mobila Återvinningshelger, utifrån våra invånares önskemål.

   Vi erbjuder idag FNI/fastighetsnära insamling av farligt avfall- och vi har även 0-tolerans för farligt avfall i vanligt hushållsavfall.

   Att ge våra invånare möjlighet till att hämta jord – som de varit med om att producera har vi som ambition att införa i och med att 2-fraktions hämtningen (med utsortering av matavfall) införts. Vi ska se över detta och återkommer med besked och hur och när det kan bli möjligt att genomföra.

   Svara
 2. Camilla Zedendahl kommenterade 2014.09.08, kl. 15:51

  Hej Marie, tack för goda idéer.
  Jag skickar dem vidare till kommunens ansvarige för sophantering.

  Svara
 3. Marie kommenterade 2014.09.21, kl. 00:42

  Hej Camilla!

  Varmt tack för svar. Jag följer gärna utveckligen av projekten!

  Svara

Lämna en kommentar