Stora Brännbo och Sigtunahöjden klarar Svanens tuffa krav

Stora Brännbo och Sigtunahöjden klarar Svanens tuffa krav. Stora Brännbo och Sigtunahöjden är två av de tre första konferensanläggningarna i Sverige att klara Svanens nya uppdaterade och mycket hårdare krav.

 

– Grattis Sigtunahöjden och Stora Brännbo! Det är målmedvetna aktörer som ni som bidrar till att driva miljöarbetet framåt mot nya mål. Det är imponerande att mindre företag med begränsade resurser är bland de första att klara de nya skärpta kraven så stärks er ställning som två av de bästa valen för medvetna kunder, säger Elsa Levinson, miljöhandläggare Svanen.

I november 2013 publicerade Svanens miljömärkning nya och tuffare kriterier för hotell, konferens och restaurang. Stora Brännbo och Sigtunahöjden hotell och konferens i Sigtuna blir två av de tre första konferensanläggningarna i Sverige att klara den nya miljömärkningen.

– Vi arbetar för att bli föregångare i branschen. Vi ser hållbarhetsfrågorna som enormt viktiga och en central del av vår verksamhet. Svanen är dock bara grunden och har funnits med ända sedan 1999 då de båda anläggningarna hörde till de 10 första i Norden att bli svanenmärkta. Vi går nu in i en ny fas av vårt hållbarhetsarbete där vi satsar på att höja ribban ytterligare ett steg, säger Björn Jonzon, VD på Stora Brännbo.

– En stor del av arbetet med den nya licensen är att vi har hjälpt Svanen att utveckla sitt ansöknings-  och energiverktyg. Många frågor har väckts utmed vägen och Svanen har fått arbeta hårt för att svara och förbättra både verktyg och instruktioner. Vi hoppas att vårt engagemang ska leda till att de verksamheter som kommer efter oss får en enklare och snabbare resa än den vi har haft, berättar Hanna Bergendahl, hållbarhetsansvarig för Sigtuna Meetings som äger de två konferensanläggningarna.

De nya kriterierna är skärpta på flera olika plan. En stor del av förändringarna ligger inom energiområdet. Även vad gäller bland annat mat, dryck och kemikalier är kraven hårdare i den nya versionen av Svanen.

Lämna en kommentar