Gröna möten

Nytänkande är ingenting nytt inom besöksnäringen i Sigtuna. Sedan grundandet av Sigtuna stad för mer än 1000 år sedan har området präglats av möten och samarbeten mellan människor. Idag möter vi nya utmaningar. Påfrestningar som miljön, både lokalt och globalt, utsätts för är stor. Som hemkommun åt Stockholm Arlanda Airport och som Sveriges fjärde största hotelldestination har vi ett extra stort ansvar.

Sedan 2009 samarbetar besöksnäringen i Sigtuna kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. Tillsammans har vi skapat en hållbarhetsplan kring miljöfrågor och utarbetat en rad förutsättningar för gröna möten. Sådana förutsättningar är exempelvis att alla i nätverket ingående anläggningar; klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och arbetar för att sänka dessa, enbart serverar ekologiskt kaffe och har laddstolpar för elbilar. Den gemensamma affärsidén – att erbjuda våra kunder grönare möten på en grönare mötesplats.

I december 2012 beviljades destinationens projekt Gröna Möten ett treårigt stöd från Tillväxtverket. Stödet fås inom programmet Miljödriven Tillväxt, programområde Miljödriven Affärsutveckling, som syftar till att ge små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna.

Med projektet Gröna möten får vi möjlighet att affärsutveckla och kommersialisera de hållbara produkter som tagits fram inom nätverket. Vi kommer i projektet att arbeta med att öka vår kompetens inom miljödriven affärsutveckling, stärka säljorganisationerna avseende hållbara produkter, samt skapa lämpliga affärsmodeller för det gröna mötet. Med samarbete som konkurrensmedel skall vi skapa gemensamma affärserbjudanden och därigenom få ett breddat affärssegment med nya kundgrupper. Härigenom stärks också samarbetet inom nätverket och med destinationens starka aktörer, Sigtuna kommun och Swedavia.

Lämna en kommentar