Bergvärme på Drakegården

I Destination Sigtunas lokaler på Drakegården från 1700-talet har en skröplig isolering och gammalmodig uppvärmning haft stora konsekvenser på koldioxidutsläppen. Därför bytte vi ut oljepannan mot bergvärme. Samtidigt drogs en ny isolering och fönstrena fick dubbla glas.

Ett led i Destination Sigtunas miljö- och hållbarhetsarbete har varit att se över enegiförbrukningen. Det charmiga husets dåliga isolering och oljepanna har varit påfrestande, framförallt ur miljösynpunkt. Detta ville vi ha en ändring på och under 2012 startade projektet med att installera bergvärme, isolering och dubbla fönster. Effekten märks av både inomhus och utomhus. Drakegården har blivit en varmare arbetsplats och koldioxidutsläppen har minskat med mer än 15 ton per år. Skillnaden kan jämföras med 6 bilars utsläpp under per år.

Parallellt med ombyggnationen har Destination Sigtuna även som målsättning att öka andelen Fair Trade- och  rättvisemärkta varor i turistshopen.

Lämna en kommentar