Stockholms första offentliga vätgasstation öppnas på Arlanda

Till hösten kommer Stockholmsregionens första offentliga vätgasstation att öppnas på Arlanda av AGA. Anläggningen blir Sveriges största vätgastankstation för bränslecellsbilar. Bilarna, som drivs av vätgas som omvandlats till el, släpper endast ut vatten. 

Vätgastankstationen beräknas kunna tas i drift i september i år och kommer då att ha en kapacitet för 180 tankningar med 700 bars tryck per dag. Det kommer att ta max tre minuter att tanka bilen och med en full vätgastank kommer man cirka 50 mil.

– De åtta största biltillverkarna i världen genomför omfattande satsningar på bränslecells-/eldrivna fordon där bilbränslet utgörs av vätgas och luft. Vi är övertygade om att miljövänlig produktion av vätgas från grön el är starten på en snabbt växande marknad för så kallade nollutsläppsbilar, säger Roger Andersson, affärsutvecklare inom affärsområdet Clean Energy på AGA Gas AB.

För närvarande finns biltillverkarna Hyundai, Toyota och Honda på marknaden, men flera tillverkare är på väg in och kommer inom kort med sina energieffektiva, bränslecellsdrivna ”nollutsläppsbilar”.

Samtidigt öppnas en station i Göteborg med finska Woikoski som operatör. Bägge stationerna är en del i EU-projektet HIT-2 (Hydrogen Infrastructure for Transport).

Lämna en kommentar