Bild 1 av 5

Välkommen till Sigtuna!

Sedan 2009 arbetar besöksnäringen i Sigtuna kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. Som Sveriges fjärde största hotelldestination och hemkommun till Sveriges främsta flygplats – Stockholm Arlanda, har vi ett särskilt ansvar. Genom nytänkande och innovation låter vi omtanke om varandra, våra besökare och miljön genomsyra vårt arbete.

Här berättar vi mer om våra utmaningar och vårt gemensamma arbete. Vill ni veta mer? Tveka inte att ta kontakt. Varmt välkommen till Sigtuna!

  • Vi är 14 hotell- och konferensanläggningar som tillsammans med Destination Sigtuna arbetar för att skapa en hållbar destination. Häng gärna på vårt arbete!

  • Så många träd har vi tillsammans planterad för att klimatkompensera för våra CO2-utsläpp under åren 2010-2015 i Malawi.

  • Tillsammans serverar vi 2 000 000 koppar ekologiskt kaffe vilket bidrar till en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel motsvarande 17 000 liter Roundup.

Våra flitigaste gäster!

Sommaren 2012 checkade 300 000 bin in på destinationen Sigtunas hotell, för att sedan följas av ytterligare 75 000. Totalt har Sigtunas hotell 15 bikupor fördelade på 11 anläggningar. Varje sensommar skördas ca ett halvt ton honung och delas ut till anläggningarna. Som gäst kan du äta vår egen lokalproducerade honung!

Läs mer

Vår gemensamma satsning på biodling bidrar till biologisk mångfald

Läs mer